Profile image

Simple Browning .50cals

5,829 ThomasRoderick  8 days ago

.
.


Repeat after me: NEVAR! 'NUFF! DAKKA! WAAAAAAAAAAAAGHHH!!!